MASKINPARK

Varbergs Schakt AB jobbar aktivt för att hålla en hög miljöklass på vår maskin- och fordonspark, och där igenom uppfylla
våra mål och ambition att minimera miljöpåverkan för varje projekt.