VÄLKOMMEN TILL VARBERGS SCHAKT

Varbergs Schakt AB utför förvaltning, nyproduktion och underhåll för driftområden, väghållare och Trafikverket, vinterväghållning för Varbergs Kommun samt mark- och anläggningsentrepenad inom byggbranchen och för privatpersoner.

Hos oss är en god serviceanda, bred kompetens och lång erfarenhet nyckelord. Med rätt maskinpark och målinriktade produktionslag har vi alltid er som kund i fokus!

Läs gärna vår företagspresentation nedan vad vi mer kan erbjuda för tjänster!

http://www.sebroschyr.se/varbergsschakt/WebView/